lunes, 2 de mayo de 2016

III EDICIÓN PREMIO ALUMNO INTEGRAL

   Cómo estes últimos anos poñemos en marcha o premio. A través do mesmo pretendemos animar a todo o alumnado a progresar académicamente, a facer exercicio físico e a ser mellores persoas. Todo isto levámolo a cabo do seguinte xeito.

  Valoración dos resultados académicos da segunda avaliación.

  Valoración dun cuestionario que cubren as entidades deportivas onde cada alumno/a fai exercicio físico. Vai ao final desta entrada do blog.

  E por último a valoración das actitudes do alumnado. Isto faise a través do díptico que elaboran os alumnos/as de 4º de informática, e que se pasan en tódalas tutorias. En base as respostas establecense unhas puntuacións. Este é o diptico co que traballamos.


   Achegamosvos o cuestionario que cubren as entidades deportivas.

   PUBLICAREMOS NO BLOG, NO MES DE XUÑO, OS CINCO PRIMEIROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA. ÁNIMO ALUMNOS/AS INTEGRAIS!!!!!!!!

  

PREMIO ALUMNO INTEGRAL 2016 – PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO – C.P.I. PONTECESURES
CUESTIONARIO PARA CLUBES E ENTIDADES DEPORTIVAS


ENTIDADE:


ALUMNO:

CURSO:


Pedímoste que valores os seguintes apartados referentes ao respecto, o rendemento e a participación do alumno nas actividades físico-deportivas da túa entidade. Para isto pon unha cruz (X) no cadro correspondente a cada un dos apartados no -1, -0.5, 0, +0.5 ou +1.
Se consideras que o alumno cumpre totalmente nese apartado marca +1, se consideras que destaca por non facelo marca -1 e para casos intermedios escolle entre as outras valoracións. Coas valoracións que nos remitas xa nós facemos o cómputo global. GRAZAS!

APARTADOS A VALORAR
-1
-0.5
0
+0.5
+1
Saúda deportivamente os contrincantes ou compañeiros de actividade tanto se gaña como se perde, non lles mostra desprezo, respecta a súa integridade física, non responde a provocacións e acepta as súas desculpas.

Non discute cos compañeiros nen marxina ninguén.
Facilita a socialización das novas incorporacións.

Atende as explicacións e respecta as decisións dos adestradores, monitores e persoas que arbitran.
Cumpre as instrucións que se lle dan.
Cumpre as sancións en caso de que as houber.

Mostra educación e respecto con todos: limpadores, conserxes, axudantes…

Nas sesións deportivas fai estiramentos e, ao rematalas, aséase.

Ten espíritu de superación.
Esfórzase até alcanzar novas habilidades e aumentar o seu rendemento.

Asiste e é puntual aos adestramentos, clases, partidos, competicións e outras actividades programadas.

Anima e axuda os compañeiros.
Refórzaos con frases positivas.
Non protesta cando é substituído.No hay comentarios:

Publicar un comentario